Pavojingos atliekos

Pavojingoms atliekoms priskiriamos buityje susidarančios pavojingos atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, 89 punktas), priede. 

Pavojingos atliekos – klijai, dervos, dažai ir lakai, tirpikliai, rašalas, hidraulinė, variklio ir pavarų dėžės tepalinė alyva, stabdžių skystis, aušinimo skystis, kuro ir tepalų filtrai, pakuotės užterštos pavojingų medžiagų likučiais, tepaluotos šluostės ir darbužiai


Pavojingas atliekas iš gyventojų surenka:

 • „Žalvaris“, www.zalvaris.lt
 • „Toksika“, www.toksika.lt (tvarko po gaisro susidariusias atliekas, pvz. : apdegusią medieną, stogo dangą ir t.t. „Toksika“ Vilniaus aikštelė Kuro g. 15, Vilnius
 • „EMP recycling“, www.emp.lt
 • Didelių gabaritų aikštelės – Pilaitės pr. 50, Pumpėnų g. 10, V. A. Graičiūno g. 36C, Liepkalnio g. 113B, Pramonės g. 209S. Daugiau informacijos „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro“ (VAATC) tinklapyje www.vaatc.lt/aiksteles/
 • „Atliekų tvarkymo centras“, www.atc.lt
 • Pasinaudokite nemokamu pavojingų atliekų išvežimu iš namų - užsisakykite individualią atliekų paėmimo paslaugą.

Gyventojų buityje susidarančių pavojingų atliekų klasifikavimas:

Cheminės medžiagos

 • Namų valymo ir asmens higienos priemonės, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų.
 • Dažai, lakai, tirpikliai, rašalas ir klijai (sukietėjusius dažus ir klijus galima tvarkyti kaip didelių gabaritų atliekas)
 • Buities ir sodo pesticidai
 • Fotografijos cheminės medžiagos
 • Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučiai

Sveikatos priežiūros atliekos

 • Vaistai
 • Aštrūs instrumentai ir kitos galimai užkrečiamosios atliekos

Statybos ir griovimo atliekos

 • Asbesto turinčios atliekos
 • Pavojingomis medžiagomis apdorota mediena

Automobilių priežiūros priemonių atliekos

 • Tepalų filtrai ir užterštos sugeriančiosios medžiagos
 • Automobilių pramonės gaminiai, paviršių poliruokliai ir aušinimo skysčiai
 • Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

Kitos atliekos

 • Aerozolių balionėliai
 • Baterijos
 • Pavojingosios įrangos dalys (Pvz.: spausdintuvų kasėtės)