Medikamentai

  • Pasibaigusio galiojimo ir nereikalingų vaistų negalima išmesti į šiukšlių dėžę ar išpilti į kanalizaciją, nes tai kelia grėsmę mūsų sveikatai ir daro žalą aplinkai
  • Seni ir nebereikalingi medikamentai nemokamai priimami vaistinėse